آيا ميدانيد كه .........

1- تنها سوره ای که هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند؟   سوره انعام
2 - تنها سوره ای که 7 سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است  ؟  سوره شمس
3- تنها سوره ای که نامش در همان سوره هفت بار بکار رفته است  ؟  سوره نور
4- تنها سوره ای که نام یک پیامبر 25 بار در آن ذکر شده است  ؟   نام حضرت یوسف (ع) در سوره یوسف
5- تنها سوره ای که 70 مورد نام خداوند در آن ذکر شده «غیر از کلمه الله» ؟ سوره انعام
6- تنها سوره ای که یک آیه در آن ، 31 بار تکرار شده ؟  سوره الرحمن ، آیه «فَبِاَیِّ الاءِ رِبِّکُما تُکَذِّبانِ »
7- تنها سوره ای که از زبان بندگان خداست ؟  سوره حمد
8- تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه مقدس «الله » ذکر شده است  ؟  سوره مجادله
9- سوره هايی که بر ضریح امام رضا(ع) منقوش گردیده کدامند؟ سوره ی یاسین وانسان
10-  سوره ای که بر ضریح حضرت معصومه(س) منقوش گردیده کدامند؟  سوره انسان

توسط : quran | تاریخ : 1394/01/09 | نظرات

آيا ميدانيد كه .........

1) مجموعا نام چند حیوان در قرآن آمده است؟   ۵۶ حیوان

۲) کدام حیوان نمرود را به هلاکت رساند؟   پشه

۳) خداوند متعال در سوره ی غاشیه انسان را به دقت در آفرینش کدام حیوان توصیه میکند؟    شتر

۴) نام کدام حیوان یک بار آن هم در سوره ی حج آمده است؟  مگس

۵) به کدام حیوان وحی شد؟  زنبور عسل

6) چه تعداد از سوره های قرآن به نام حیوانات است؟  پنج سوره: نمل، عنکبوت،بقره،نحل وفیل

7) نام حیوانی که ۳ بار آن هم در سوره ی یوسف از آن نام برده شده است؟  گرگ

8) کدام حیوان متهم به خوردن یکی از پیامبران شد؟  گرگ

توسط : quran | تاریخ : 1394/02/09 | نظرات