فرهنگ سازی

حسرت های یک پرستار

یک پرستار استرالیایی بعد از 5 سال  تحقیقاتش ، بزرگترین حسرتهای آدمهای در حال مرگ را جمع کرده و 5 حسرت را که بین بیشتر آدمها مشترک بوده منتشر کرده است .
نخستین حسرت = کاش به خانواده ام بیشتر محبت میکردم مخصوصا  به پدر ومادرم
حسرت  دوم =کاش این قدر سخت کار نمیکردم.
حسرت سوم = کاش شجاعتش را داشتم که احساساتم را با صدا ی بلند بگویم.
حسرت چهارم = کاش رابطه هایم با دوستانم را حفظ میکردم.
حسرت پنجم = کاش شادتر میبودم و لحظات بیشتری میخندیدم.

توسط : masoolesite | تاریخ : 1394/03/19 | نظرات

ثواب روزه در روزهای گرم

ثواب روزه در روزهای گرم
امام صادق فرمود:اگر کسی در روز گرمی روزه بگیرد و تشنه شود خدای سبحان هزار فرشته را موکل میکند تا چهره اورا مسح کنند وتا هنگام افطار خداوند عزو وجل می فرماید: ما اطیب ریحک و روحک یا ملائکتی اشهدوا انی غفرت له ) عجب معطری و بوی خوش داری! فرشتگان من شاهد باشید که من او را آمرزیدم.
جلد 22 بحار الانوار صفحه

توسط : masoolesite | تاریخ : 1394/04/01 | نظرات